Ansioluettelo

Tässä artikkelissa käydään läpi kuinka ansioluettelo kootaan aivan alusta aivan loppuun. Kokoamme sivustolta löytyviä ohjeita yhteen, jotta onnistuisit CV:n rakentamisessa mahdollisimman hyvin, helposti ja nopeasti. Aloitetaan tutustumalla nopeasti ansioluetteloon.

Ansioluettelo

Ansioluettelo on käytännössä katsaus tai läpileikkaus sinusta, tosin hyvin tarkasti kohdistettu sellainen. Siinä kerrotaan sinun työkokemuksestasi, taidoistasi, koulutuksestasi sekä muista henkilökohtaisista tiedoista sekä taidoista. Ansioluettelo tunnetaan myös nimillä CV, curriculum vitae sekä englanniksi resume.

Yleensä se on osa työpaikkahakemusta.

Tavoitteena on tuoda mahdollisimman selkeä, mutta kattava kuva sinusta osaajana sekä hakijana. Tilaa on käytettävissä vain harkitusti, joten sisällön tulee olla myös hyvin harkittua. Tärkeimpiä osa-alueita ovat koulutus sekä työkokemus, nämä tietysti henkilötietojen lisäksi. Mukaan tulee usein myös suosituksia muilta ihmisiltä sekä mainintoja taidoista, kuten kielitaidosta. Mukaan voi hyvillä mielin lisätä omia henkilökohtaisia ominaisuuksia sekä saavutuksia. Myös asevelvollisuuden suorittamisesta voi lisätä maininnan ja se olikin erityisesti aikaisemmin kovin merkittävä tekijät tietyillä aloilla, nykyisinkään siitä ei ainakaan haittaa ole.

Lataa ansioluettelomalli

Lataa valmis ansioluettelopohja, mitä voit ryhtyä täyttämään omilla tiedoillasi. Voit avata ja muokata sitä Microsoft Word, OpenOffice tai Pages – ohjelmilla. Lataa se itsellesi ja siirry seuraavaan kappaleeseen, missä kerromme ansioluettelon laatimisesta enemmän.

>> Nappaa ansioluettelopohja itsellesi klikkaamalla tähän.

Ansioluettelon laatiminen

Katsotaan seuraavaksi millaisista osioista CV koostuu ja mitä nämä osiot sisältävät. Ansioluettelon ensimmäinen osa on sinun henkilö -ja yhteystietojesi lisääminen, joten aloitetaan niistä.

Henkilö- ja yhteystiedot

Heti CV:n alkuun lisätään omat henkilö- ja yhteystiedot. Niiden tulee olla päivitetty ajantasalle ja niissä ei saa olla virheitä. Mallin mukaisesti sinne tulee nimi, syntymäaika sekä osoitteesi. Jossain malleissa näkyy siviilisääty, mutta sitä ei tarvitse mainita.

Kuva

Mikäli haluat käyttää kuvaa tai sitä pyydetään, hyödynnä melko virallista kuvaa. Passikuvakin menee, mutta hieman rennompi käy myös. Normaalisti kasvokuva on riittävä. Kuvan lisääminen ei ole pakollista, mutta voi tehdä sen jos haluat. Silloin jos sitä pyydetään niin se myös kannattaa laittaa mukaan.

Koulutus

Koulutustausta on tärkeä osa ansioluetteloa. Varsinkin erityisosaaminen, mikä tulee tietystä koulutuksesta on syytä laittaa. Myös työuraa aloittelevien kannattaa hyödyntää koulutusta normaalia enemmän. Jokaisen kannattaa lisätä uusimpia koulutuksia, sillä ne kertovat uusimman tiedon hallitsemisesta sekä halusta kehittyä.

Listaa koulutuksesi uusimmasta vanhimpaan.

Muu osaaminen ja koulutus

Koulutus-kohdan perään voi lisätä tietoa muusta osaamisesta, varsinkin jos se liittyy olennaisesti hakemaasi työhön. Se voi olla esimerkiksi tieto siitä, että omaat anniskelu – tai hygienipassin.

Työkokemus

Työkokemus on todennäköisesti tärkein osa CV:tä. Tässäkin on kuitenkin merkittävää poimia ne olennaisimmat asiat ja käyttää niitä. Kerro työnantajan nimi, sinun työtehtäväsi, työn kesto sekä milloin oli kyseisessä työssä. Kannattaa myös avata työtehtäviä, jos niitä ei voi päätellä helposti työnimikkeestä.

Voit lisätä yksittäisen työkokemuksen CV:hen näin:

Työnantaja, 01/2006 – 08/2008

Työnimike

Tähän työnkuvaus yhdellä kahdella lauseella.

Tähän mahdollinen saavutus työhön liittyen.

Kielitaito

Kielitaidot ovat tärkeitä, mutta eivät vaadi erityistä huomiota. Kerro niistä lyhyesti ja selkeästi.

Käytä termejä kuten erinomainen, hyvä, kohtalainen ja äidinkieli. Voit myös erotella suullisen ja kirjoitetun, jos niissä on selkeästi eroja.

IT-taidot

IT-taidot ovat merkittävä osa nykyistä työelämää. Valitse kuitenkin olennaiset asiat, äläkä listaa jokaista käyttämääsi ohjelmaa. Työn kannalta tärkeimmät ohjelmat ja taidot kannattaa kuitenkin lisätä.

Luottamustehtävät

Mikäli olet ollut tai olet tällä hetkellä jossakin luottamustehtävässä niin siitä kannattaa kertoa. Varsinkin jos se saattaa liittyä työhön tai jos uskot sen näyttävän työssä tarvittavia tarpeellisia ominaisuuksia sinusta.

Lisätietoja

Lisätietoihin voit kirjoittaa muita merkittäviä asioita, joita olet tehnyt tai huomionosoituksia, joita olet saanut. Lisää kuitenkin vain asioita, mitkä liittyvät hakemaasi työhön.

Harrastukset

Harrastuksien lisääminen ansioluetteloon on suositeltavaa joissakin tilanteissa. Jos ne liittyvä erityisesti haettuun työpaikkaan tai kertovat rekrytoijalle sellaisista ominaisuuksista, joita työssä tarvitaan. Uran alkuvaiheessa niitä kannatta hyödyntää, jos työkokemusta ei vielä ole.

Varusmiespalvelus tai siivilipalvelus

Jollain aloilla varusmiespalveluksen tai siviilipalveluksen suorittaminen lasketaan hyödylliseksi ja silloin siitä kannattaa mainita. Nykyisen niiden merkitys on kuitenkin laskenut. Tosin työkomuksen korvaajan niitä kannattaa hyödyntää. Myös erikoiskoulutuksista kannattaa mainita, jos sellaisia on käynyt.

Jos palvelus liittyy olennaisesti haettuun työhön niin siitä kannattaa kertoa.

Suosittelijat

Suosittelijoiden hyödyntäminen on merkittävä etu. Lisää suosittelijat aivan CV:n loppuun. Kirjoita myös yhteystiedot, joilla rekrytoija tavoittaa suosittelijan. Muistathan kysyä henkilöltä ennen kuin lisäät hänen ansioluetteloosi.

Vinkit ansioluettelon kirjoittamiseen

Kävimme edellisessä kappaleessa vinkkejä, mitä CV:n eri osioista tulee löytyä ja millaisia osioita on. Näet nämä tietysti myös valmiista mallista. Katsotaan seuraavaksi muutamia yleisluontoisia vinkkejä CV:n kirjoittamiseen.

  • Hyvä CV on ulkoasultaan selkeä ja helposti luettava.
  • Siitä on mahdollista nähdä nopeasti kaikki olennainen sinusta eli millaisia asiota olet tehnyt, milloin olet tehnyt ne ja missä olet niitä tehnyt.
  • Ansioluettelosta löytyy myös työpaikan kannalta olennainen osaaminen.
  • Kokonaisuus on siisti.
  • Kirjoituksesta ei löydy virheitä vaan ne on poimittu tarkastuksissa pois.
  • CV on päivitetty ja täysin ajantasalla.

CV on räätälöity haettua työpaikkaa varten.

Ansioluettelon käyttäminen

Ansioluetteloa käytetään normaalisti työhakemuksen osana. Työhakemuksella taas vastataan työpaikkailmoitukseen. Se onkin lähde, mistä kannattaa lukea miten CV halutaan toimitettavan työnantajalle. Joskus se vaaditaan oikeaksi todistettuna ja silloin sinun pitää toimittaa sellainen versio. Joskus siihen halutaan liitteeksi työtodistuksia tai koulutodistuksia ja silloin sinun pitää toimittaa ne.

Hyvä menetelmä on säilyttää CV:tä koneella omassa kansiossa, missä löytyy aiheeseen liittyvää muuta materiaalia. Silloin se on aina nopeasti ja helposti muokattavissa sekä päivitettävissä, kun tulee tarve lähettää se työnantajalle. Valmiiksi niitä ei kannata tulostaa vaan tulosta aina tuore versio, jotta tiedot ovat päivitetty ja ulkoasu on fyysisestikin kunnossa. Tuhriintuineita ja pölyisiä papereita ei kannata lähettää.